Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na szkolenia :

Powiat Bytowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Pozytywnie w przyszłość”. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wzrost zatrudnienia wśród uczestników projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce pilnie zatrudni na umowę zlecenie psychologa z doświadczeniem do pracy z dzieckiem autystycznym. Więcej informacji pod numerem telefonu 59 82 12 660.

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu działającego przy GOPS tuż przed świętami stworzyli 2 tabory świętego Mikołaja i odwiedzili samotnych, niepełnosprawnych oraz seniorów by wraz z paczkami żywnościowymi oraz mnóstwem słodkości i ozdób świątecznych przynieść im świąteczną radość i moc bożonarodzeniowych życzeń