Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 

 Czynny:

Poniedziałek 8:00-16:00

od wtorku do piątku 7:00-15:00

 

Kierownik - Maria Bryjka

Główna Księgowa – Gabriela Stencel

Pomoc administracyjno - księgowa - mgr Paulina Grota

 

PRACA SOCJALNA

 

Asystent rodziny - mgr Izabela Czuba

 

Specjalista pracy socjalnej - mgr Ewa Dulewicz

Rejon I

 • Czarna Dąbrówka
 • Jasień,
 • Jaszewo,
 •  Jerzkowice
 • Mydlita,
 • Przylaski
 • Kłosy,
 • Obrowo,
 •  Łupawsko,
 • Rokiciny,
 • Rokity,

Godziny pracy :

Poniedziałki :            w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                   w godzinach od 11.00 - 15.00 praca w terenie

                                   w godzinach od 15.00 - 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                     w godzinach od 11.00 - 16.00 praca w terenie

 

 

Pracownik socjalny -  mgr inż. Agnieszka Piotrowska

Rejon II

 • Karwno
 • Nowe Karwno
 • Podkomorzyce
 • Podkomorki,
 • Soszyce
 • Flisów
 • Święchowo,
 • Kartkowo
 • Kleszczyniec,
 • Nożyno,
 • Nożynko,
 • Unichowo,
 • Osowskie
 • Połupino,
 • Brzezinki,
 • Skotawsko.

Godziny pracy :

Poniedziałki :              w godzinach od 8.00 - 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                     w godzinach od 11.00 - 15.00 praca w terenie

                                     w godzinach od 14.00 - 15.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 8.00 do 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godz. od 11.00 do 15.00 praca w terenie.

 

Pracownik socjalny i obsługa świadczeń – mgr Michalina Mularczyk

Rejon III

 • Kozin,
 • Kostroga, 
 • Kozy
 • Mikorowo
 • Kotuszewo
 • Przybin,
 • Wargowo
 • Wargówko
 • Drążkowo.

Godziny pracy :

Poniedziałki :               w godzinach od 8.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                      w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

                                      w godzinach od 15.00 – 16.00 przyjmowanie klientów w biurze

 

od wtorku do piątku : w godzinach od 7.00 – 10.00 przyjmowanie klientów w biurze

                                       w godzinach od 10.00 – 15.00 praca w terenie

 

Pracownik socjalny i obsługa świadczeń - Krystyna Pobłocka

Rejon IV

 • Otnoga
 • Zawiaty
 • Dęby
 • Bochowo
 • Bochówko
 • Gliśnica
 • Rokitki,

 

W uzasadnionych przypadkach pracownicy socjalni po uzgodnieniu z kierownikiem GOPS pracują w godzinach popołudniowych.

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ORAZ FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

 

Starszy pracownik socjalny - Grażyna Zaborowska

Pracownik  socjalny - Krystyna Pobłocka

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Opiekunka środowiskowa - Irena Grota