Dnia 23.12.2019 Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wraz z pracownikami socjalnymi ruszyli z dwoma taborami Świętego Mikołaja do osób samotnych i niepełnosprawnych.

Dnia 07.12.2019r. o godzinie 13:00 w Gminnych Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Na spotkanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czarnej Dąbrówce zaprosił wolontariuszy ze szkół podstawowych z gminy Czarna Dąbrówka, oraz wolontariuszy ze szkół średnich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację mającą na celu pozyskanie i zachęcenie uczniów szkół podstawowych ( klasy 4-8) z terenu całej gminy do aktywności w Wolontariacie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ludzi o wielkich sercach otwartych na los drugiego człowieka. Klub Wolontariatu w działający przy GOPS w Czarnej Dąbrówce zrzesza 20 młodych pomagaczy.

Wolontariusze z Klubu Wolontariatu Czarna Dąbrówka w dniach 2-3 grudnia 2017 wzięli udział w organizowanej przez Banki Żywności - Świątecznej Zbiórce Żywności. Z uśmiechami na twarzy w czapkach mikołajów zachęcali kupujących do wsparcia akcji.

W ramach projektu wkrętak czyli wkręć siebie w innych animowanie dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie X" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Bytowie 15 wolontariuszy z naszej gminy spotkało się w Mikorowie na nocnym szkoleniu.